Arşiv

Yıl 2022 (Cilt:29)
Sayı 127
Sayfalar 116- 197
Kapak / Künye Kapak / Künye

Makaleler

1 Farklı Dokusuz Yüzeyler Üzerinde Çözelti Üfleme Eğirme Tekniği ile Poliamid 6.6 Esaslı Nano Lif Eldesi ve Araç Kabin Filtreleri için Uygunluğunun Araştırılması

https://doi.org/10.7216/1300759920222912701

Yazarlar : Eylül Büşra TAPANYİĞİT, Koray PEKTAŞ, Mehmet ÖZDEMİR, Onur BALCI
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
2 Ring İplik Eğirmede Enerji Tasarrufu: Daha Hafif Masura Kullanımı

https://doi.org/10.7216/1300759920222912702

Yazarlar : Erman COŞKUN, R. Tuğrul OĞULATA
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
3 Geri Dönüşümlü Pet (R-Pet) ve Viskon Karışımlı İpliklerin Mekanik ve Yapısal Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

https://doi.org/10.7216/1300759920222912703

Yazarlar : Murat DEMIR
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
4 Konfeksiyon Üretiminde Kumaş Kaynaklı Hataların Azaltılması Amacıyla Kesimhane Öncesinde Uygulanan 4puan Kumaş Kontrol Sistemi Verimliliğinin Analizi

https://doi.org/10.7216/1300759920222912704

Yazarlar : Müslüm EROL, Hüsnü AYDEMİR
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
5 Dematel ve Copras Yöntemleri ile Tedarikçi Seçimi: Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama

https://doi.org/10.7216/1300759920222912705

Yazarlar : Hatice DOĞAN
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
6 Mazı meşesi (quercus ınfectorıa olıvıer) ile boyanmış Pamuklu kumaşlarda lazer radyasyon uygulamaları

https://doi.org/10.7216/1300759920222912706

Yazarlar : Abdulkadir PARS, Recep KARADAG
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
7 Dokuma Tasarımında Kullanılan Cad Sistemleri

https://doi.org/10.7216/1300759920222912707

Yazarlar : Fatma Nur BAŞARAN
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
8 Türkiye’de Kaliteli Yapağı Verimine Sahip Koyun Irkı Eldesinde Merinoslaştırma Faaliyetlerinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceğine Genel Bakış ve Türk Merinosu (Karacabey Merinosu) Irkının Yapağı Özelliklerine İlişkin Önceki Çalışmalar

https://doi.org/10.7216/1300759920222912708

Yazarlar : Rıza ATAV, Bürhan BUĞDAYCI
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012