Bilimsel Danışma Kurulu

Mario de Araujo (University of Minho, Portugal)

Osman Babaarslan (Çukurova Üniversitesi, Türkiye)

Güngör Başer (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Francois Boussu (ENSAIT, France)

Ender Bulgun (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Güngör Durur (Pamukkale Üniversitesi, Türkiye)

Raul Fangueiro (University of Minho, Portugal)

Sibel Kaplan (Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye)

Binnaz Meriç Kaplangiray (Uludağ Üniversitesi, Türkiye)

Erhan Kırtay (Ege Üniversitesi, Türkiye)

Vijay K. Kothari (Indian Institute of Technology, India)

Heikki Mattila (Tampere University of Technology, Finland)

Emel Önder (İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye)

Hüseyin Gazi Türksoy (Erciyes Üniversitesi, Türkiye)

Ziya Özek (Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye)

Amit Rawal (Indian Institute of Technology, India)

Ayşe OKUR (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Maja Radetıc (University of Belgrade, Serbia)

Merih Sarıışık (Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye)

Wolfgang Zimmermann (Leipzig University, Germany)


Gerrit Bouwhuis (Saxion, University of Applied Sciences)


Fatma Göktepe (Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye)


Hüseyin Ata Karavana (Ege Üniversitesi, Türkiye)


Erhan Öner (Marmara Üniversitesi, Türkiye)


Mustafa Erdem Üreyen (Anadolu Üniversitesi, Türkiye)


Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012