Etik Kurallar

Tekstil ve Mühendis Dergisi Etik İlkeleri ve Yayın Politikası

"Tekstil ve Mühendis", özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan bir dergidir. Dergide tekstille ilgili bilimsel, teknik, ekonomik içerikli yazılar yayımlanır. Bu yazılar, yazım kurallarına göre hazırlanmış özgün araştırma ürünü yazılar veya belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış derleme yazılar biçiminde olabilir. Yayınlanması talebi ile dergiye sunulan çalışmalarda Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/)) yönergesince yazarlar, hakemler ve editörler için uyulması tavsiye edilen ve aşağıda sunulan etik ilkeler dikkate alınmaktadır.

Editör Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili intihal, sahtecilik, çarpıtma, atıf manipülasyonu, veri sahteciliği, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık, yanıltıcı beyanda bulunmak, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak gibi bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olduğu düşünülen eylemlerle karşılaşılması durumunda COPE kurallarına uygun olarak hareket etmektedir.

 

Yazarların Etik Sorumlulukları

·     Çalışmayı http://www.tekstilvemuhendis.org.tr/tr/yazim_kurallari/ adresinde bulunan yazım kurallarına göre düzenlemek ve bu adreste bulunan telif hakkı devir formunu doldurarak makale ile birlikte iletmek.

·  Gönderdiği makalenin başka bir dergiye sunulmadığını, başka bir dergide kabul edilmediğini veya yayınlanmadığını belirtmek.

·     İnsan veya hayvan denek içeren tüm çalışmaların ulusal ve uluslararası yasalara ve yönergelere uygun olmasını sağlamak, gerekli onayların alındığını onaylamak, denek mahremiyetine saygı göstermek. Çalışmasına dair ilgili etik kurul onaylarını ve araştırma detaylarını çalışmanın “Materyal ve Metod” kısmında belirtmek. Makale sunumu esnasında, eğer gerekli ise makale dosyasına ilave olarak Etik Kurul Onay dosyası da sisteme yüklenmek.

·   Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.

·      Çalışmanın destek kaynaklarından tümünün, makalenin teşekkür kısmında belirtilmesi gerekmektedir.

·      Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışmaları belirtilmeli ve nedeni açıklanmalıdır.

·      Makaleye fikren veya fiilen katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir.

·   Çalışmayla ilişkili verilerin doğruluğundan emin olmak, araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutmak ve olası bir talep üzerine bu verilere erişim verebilmek.

·    Yazarlar çalışmalarında bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendirmeli, düzeltme ya da geri çekme süreci için işbirliği kurmalıdırlar.

·   Değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi editör kuruluna tüm yazarların onayı ile başvuru yapmak.

 

Editörlerin Etik Sorumlulukları

·   Derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmek. Yayım ve yazım kurallarını gözden geçirmek ve iyileştirmek.

·  Dergiye gönderilen çalışmaları içeriğine göre değerlendirmek, hiçbir yazara ayrıcalık göstermemek, objektif ve adil bir şekilde hareket etmek. Makale konusuna uygun hakemler atamak.

·      Olası çıkar çatışmalarını önlemek adına gerekli önlemleri almak ve varsa mevcut beyanları değerlendirmek.

·      Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmek ve talep ettiği bilgiyi sağlamak.

·      Hakem değerlendirme sürecini çift taraflı kör hakemlik ile sürdürmek.

·      Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri almak.

·    Etik ihlali niteliğinde bir şikayet olması durumunda, derginin politika ve prosedürlerine bağlı kalarak gerekli prosedürleri uygulamak.

·      Dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumak.

·      Hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikâyetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermek.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

·      Editörün karar verme sürecine katkıda bulunmak için makaleyi objektif olarak zamanında incelemek ve sadece uzmanlık alanı ile ilgili çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmek.

·  Yayınlanacak makalenin kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yönlendirmelerde bulunmak ve çalışmayı titizlikle incelemek. Yorumlarını yapıcı ve nazik bir dille yazara iletmek.

·  Herhangi bir çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda editöre gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve makaleyi değerlendirmemek.

·      Editör ve yazar tarafından sağlanan bilgilerin gizliliğini korumak, kör hakemliğe aykırı bir durum varsa editöre bildirmek ve çalışmayı değerlendirmemek.

 

Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012