TÜRKİYE TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞ KAZALARININ EĞİLİM VE GELECEK PERSPEKTİFLERİ, 2011-2020

« Sayıya Dön  
Yıl :2023 (Cilt:30)
Sayı :129
Yazarlar :Mehmet Ali ZENGİN, Mustafa SEKMEN
DOI: https://doi.org/10.7216/teksmuh.1272286
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012