Reklama Yönelik Şüphenin Marka Deneyimi ve Marka Güvenine Etkisi: Hazır Giyim Markası Üzerine Bir Araştırma

« Sayıya Dön  
Yıl :2021 (Cilt: 28)
Sayı :123
Yazarlar :Mahmut TEKİN, Derya ÖZTÜRK, Sümeyye Nur KARA
DOI: https://doi.org/10.7216/1300759920212812307
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012