Selüloz Nanokristalit (Nanowhısker) İçeren Sıcaklık-Su Duyarlı Poliüretan Nanokompozit Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu

« Sayıya Dön  
Yıl :2018 (Cilt:25)
Sayı :109
Yazarlar :Nazife KORMAZ MEMİŞ, Sibel KAPLAN
DOI: 10.7216/1300759920182510902
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012