Arşiv

Yıl 2018 (Cilt:25)
Sayı 109
Sayfalar 2-65
Kapak / Künye Kapak / Künye

Makaleler

1 Anadolu Develerinden Elde Edilen Liflerin Mikroskobik ve Fiziksel Özellikleri
DOI: 10.7216/1300759920182510901

Yazarlar : Gamze SÜPÜREN MENGÜÇ
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
2 Selüloz Nanokristalit (Nanowhısker) İçeren Sıcaklık-Su Duyarlı Poliüretan Nanokompozit Filmlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
DOI: 10.7216/1300759920182510902

Yazarlar : Nazife KORMAZ MEMİŞ, Sibel KAPLAN
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
3 Genişleyen Grafit ve Organokilin Kabaran Amonyum Polifosfat Esaslı Polipropilen/Karbon Elyaf Kompozitlerin Alev Geciktirici, Isıl ve Mekanik Özelliklerine Etkisi
DOI: 10.7216/1300759920182510903

Yazarlar : Lemiye ATABEK SAVAŞ, Mehmet DOĞAN
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
4 Polivinil Alkol (PVA) Nanoliflerin Üretiminde Yenilikçi Bir Yaklaşım: Santrifüjlü Lif Üretimi
DOI: 10.7216/1300759920182510904

Yazarlar : Yasin AKGÜL, Ali KILIÇ
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
5 Çok Tabakalı ZnO veya TiO2 Kaplanmış %100 Pamuklu Kumaşların Dispers Boyarmaddelerle Transfer Baskı Yöntemine Göre Basılması
DOI: 10.7216/1300759920182510905

Yazarlar : İlhan ÖZEN, Şule S. UĞUR, A. Merih SARIIŞIK
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
6 Elektromanyetik Kalkanlama Özellikli Polimer Kompozit Yapıların Geliştirilmesi
DOI: 10.7216/1300759920182510906

Yazarlar : Sonay DOĞAN, Ozan KAYACAN, Aytaç GÖREN
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
7 Giyim Alımında Teknik Şartname Hazırlama
DOI: 10.7216/1300759920182510907

Yazarlar : Esen ÇORUH
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
8 Teknik İpliklerin Eğilme Rijitlikleri İle İlgili Çalışmalar
DOI: 10.7216/1300759920182510908

Yazarlar : Arif KURBAK
Makale Detay   |   Makale Özeti   |   Makale
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012