Kesikli Poliester ve Dış/İç Düşük Sıcaklıkta Eriyen Kesikli Poliester Bağlayıcı Liflerinden Tarak, İğneleme ve Pres Makineleri ile Üretilmiş Dokunmamış Kumaşların Mukavemet Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

« Sayıya Dön  
Yıl :2017 (Cilt:24)
Sayı :108
Yazarlar :Mustafa Sabri ÖZEN
DOI: 10.7216/1300759920172410802
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012