Taş Yıkamanın Denim Kumaş Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

« Sayıya Dön  
Yıl :2017 (Cilt:24)
Sayı :107
Yazarlar :Ahmet NERGİS, R. Tuğrul OĞULATA
DOI: 10.7216/1300759920172410704
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Kaynaklar:

1. Karagöz, G., (2009), Denim Yıkama İşlemlerinde Ortaya Çıkan Zararlar Nedenleri ve Çözüm Olanakları, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.

 

2. Türkant, B., Türkiye'nin Denim Kumaş ve Konfeksiyon Dış Ticareti ile Dünya Denim Pazarı için 2014 Tahminleri, www.itkib.org.tr, Erişim Tarihi : 20.09.2016


 

3. Bağıran, İ.C., (2011), Denim Yıkamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Bunlara Yönelik Çözüm Önerileri, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir.


 

4. Card, A., Moore, M.A., Ankeny, M., (2006), Garment Washed Jeans: Impact of Launderings on Physical Properties, International Journal of Clothing Science and Technology, 18(2), 43-52.
https://doi.org/10.1108/09556220610637503


 

5. Aslan, M., Körlü, A., (2009), Selülaz Enziminin Denim Yıkamada Kullanımı, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, 3(1), 11-23.


 

6. Khedher, F., Dhouıb, S., Msahlı, S., Saklı, F., (2009), The Influence of Industrial Finishing Treatments And Their Succession on The Mechanical Properties of Denim Garment, Autex Research Journal, 9(3), 93-100.


 

7. Yi, C.M., (2011), Effect of Washıng on Tensıle Strength of Denım Fabrics, A Thesis Degree of Bachelor of Arts (Honours) Scheme in Institute of Textiles & Clothing, The Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong.


 

8. Khan, M.M.R., Mondal, M.I.H., Uddin, M.Z., (2011), Effect of Bleach Wash on The Physıcal and Mechanıcal Propertıes of Denim Garments, International Conference on Mechanical Engineering, 87- 93, Dhaka, Bangladesh.


 

9. Nergis, A., Oğulata, R.T., (2016), Denim Kumaşlarda Farklı Yıkama Proseslerinin Kumaş Performans Özelliklerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekstil Mühendisliği Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana.


 

10.ASTM D3776 - 09a, (2013), Standard Test Methods for Mass Per Unit Area (Weight) of Fabric, ASTM International.


 

11.ASTM D3774 – 96, (2016). Standard Test Method for Width of Textile Fabric, ASTM International.


 

12.LS&CO. METHOD-2, (2004), Skew Movement Method In Launderıng, Levi's Strauss&Co. Test Standards.


 

13.ASTM D5034 – 09, (2013), Standard Test Method for Breaking Strength and Elongation of Textile Fabrics (Grab Test), ASTM International.


 

14.TS EN ISO 5077, (2012), Tekstil-Yıkama ve Kurutmada Boyut Değişmesinin Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.


 

15.ASTM D1424 – 09, (2013), Standard Test Method For Tearing Strength of Fabrics By Falling –Pendulum (Elmandorf – Type) Apparatus, ASTM International.


 

16.ASTM D3107 – 07, (2015). Standard Test Methods for Stretch Properties of Fabrics Woven from Stretch Yarns, ASTM International.


 

 

Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012