Hava Jetli İpliklerin Dokuma Kumaş Performanslarının Değerlendirilmesi

« Sayıya Dön  
Yıl :2017 (Cilt:24)
Sayı :107
Yazarlar :Hüseyin Gazi TÜRKSOY, Tuğba AKAYA, Sümeyye ÜSTÜNTAĞ
DOI: 10.7216/1300759920172410701
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Kaynaklar:

1. Basal, G., (2003), The Structure and Properties of Vortex and Compact Spun Yarns, Ph.D. Thesis (unpublished), Fiber and Polymer Science, NCSU, Raleigh, 1-139.

 

2. Ülkü, Ş., (2002), Yeni İplikçilik Sistemleri, Uludağ Üniversitesi Yayını, Bursa.


 

3. Nakahara,T., Keller, A.H., (1981), The New Air jet Spinning System from Japan, International Textile Bulletin, 4:407-408.


 

4. Muratec, (2015), Vortex Spinning System 870, Cat No.171P4C2-05-9-3 (NS).


 

5. Eldessouki, M., Ibrahim, S., Farag, R., (2015) Dynamic properties of air-jet yarns compared to rotor spinning, Textile Research Journal, vol. 85, No. 17, 1827-1837.
https://doi.org/10.1177/0040517514563726


 

6. Ortlek, H. G., Onal, L., (2008), Comparative Study on the Characteristics of Knitted Fabrics Made of Vortex-Spun Viscose Yarns, Fibers and Polymers, vol. 9, No. 2, 194-199.
https://doi.org/10.1007/s12221-008-0031-3


 

7. Ortlek, H.G., Ülkü, Ş., (2005), Pilling and Abrasion Performances of Murata Vortex Spun Cotton Yarns, Melliand International, Vol.11, 287-289.


 

8. Beceren, Y., Nergis, B. U., (2015), Comparison of the Effects of Cotton Yarns Produced by New, Modified and Conventional Spinning Systems on Yarn and Knitted Fabric Performance, Textile Research Journal, Vol. 78(4), 297-303.
https://doi.org/10.1177/0040517507084434


 

9. Erdumlu, N., Ozipek, B., Oztuna, A. S., Cetinkaya, S., (2009), Investigation of Vortex Spun Yarn Properties in Comparison with Conventional Ring and Open-end Rotor Spun Yarns, Textile Research Journal, Vol. 79(7), 585-595.
https://doi.org/10.1177/0040517508093590


 

10. Suziki, Y., Sukigara, S., (2013), Mechanical and tactile properties of plain knitted fabrics produced from rayon Vortex yarns, Textile Research Journal, Vol. 83(7), 740-751.
https://doi.org/10.1177/0040517512467132


 

11. Ortlek, H. G., Yolaçan, G., Bilget, Ö., Bilgin, S., (2010), Effects Of Enzymatıc Treatment On The Performance Of Knıtted Fabrıcs Made From Different Yarn Types, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 20, 115-119.


 

12. Kireçci, A., Erdal, P. P., İçoğlu, H. İ., (2009), Comparison of the Fastness Properties and Color Values of Cotton Fabrics Knitted From Air-Vortex And Ring Spun Yarns, Tekstil ve Konfeksiyon, Vol. 4, 304-311.


 

13. Unal, G. P., (2007), Investigation of Some Handle Properties of Fabrics Woven with Two Folded Yarns of Different Spinning Systems, Textile Research Journal. Vol 80(19).


 

14. D1777-96, (2002), Standard Test Method for Thickness of Textile Materials.


 

15. TS EN ISO 12945-2, (2002), Tekstil- Kumaşlarda yüzey tüylenmesi ve boncuklanma yatkınlığının tayini- Bölüm 2: Geliştirilmiş martindale metodu.


 

16. TS EN ISO 12947-3, (2001), Tekstil - Martindale metoduyla kumaşların aşınmaya karşı dayanımının tayini- Bölüm 3: Kütle kaybının tayini.


 

17. Sayed, A., Description of Shirley stiffness tester, https://textileapex.blogspot.com.tr/2014/08/shirley-stiffness-tester.html, 3 Ekim 2016.


 

18. TS 1409, (1973), Dokunmuş Tekstil Mamullerinin Eğilme Dayanımı Tayini.


 

19. Ak, F.N., (2006), Belirli Doku Konstrüksiyonlarının Kumaş Performans Özelliklerine Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 105 s.


 

20. TS 390 EN 22313, (1996), Tekstil kumaşlar-Yatay olarak katlanmış kumaşta katın açılmasının kat düzelme açısının ölçülmesi yolu ile tayini.


 

21. Basu, A., (1999), Progress in Air-jet Spinning, Textile Progress. Textile Progress, Volume 29, Number 3, The Textile Institute, Manchester.
https://doi.org/10.1080/00405169908688877


 

22. Lei Wang, Jianli Liu, Ruru Pan, Weidong Gao., (2014), Exploring the Relationship Between Bending Property and Crease Recovery of Woven Fabrics, The Journal of the Textile Institute, Vol. 106, No. 11, 1173-1179.
https://doi.org/10.1080/00405000.2014.977544


 

23. Özçelik G., (2009), Kumaş Boncuklanma Özelliğinin Objektif Olarak Değerlendirilmesi Ve Tahminlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İzmir, 291 s.


 

Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012