Elektrik Alan ile Lif Çekimi Yöntemi ile Elde Edilen Ligand Katkılı Poliüretan Nanoliflerin Morfolojik ve Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi

« Sayıya Dön  
Yıl :2017 (Cilt:24)
Sayı :105
Yazarlar :Ramazan ERDEM, Özlem ERDEM
DOI: 10.7216/1300759920172410503
Makale Özeti :PDF İndir
Makale :PDF İndir
Tekstil ve Mühendis - Copyright © 2012